úterý 4. února 2014

láska

Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům. Dt 7,8
Bible po kapkách