úterý 28. ledna 2014

plot

Člověk je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadá. Ž 62,4

pondělí 27. ledna 2014

obchod

Svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým. Ez 28,5

pátek 24. ledna 2014

trní

Cesta lenocha je zarostlá trním. Př 15,19

neděle 12. ledna 2014

rodina

Jaká matka, taková dcera. Ez 16,44

pátek 3. ledna 2014

ptáci

Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí.
Bible po kapkách