pátek 1. listopadu 2013

zmatek

Hospodinova ruka byla proti nim a uváděla je ve zmatek. Dt 2,15
Bible po kapkách