pátek 15. listopadu 2013

vykoupení

Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Zj 5,9
Bible po kapkách