úterý 26. listopadu 2013

čelenka

Na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Iz 61,3

úterý 19. listopadu 2013

láska

Každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu. Ef 5,33

pátek 15. listopadu 2013

vykoupení

Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Zj 5,9

čtvrtek 7. listopadu 2013

stvoření

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Žd 4,13

pátek 1. listopadu 2013

zmatek

Hospodinova ruka byla proti nim a uváděla je ve zmatek. Dt 2,15
Bible po kapkách