pondělí 7. října 2013

zármutek

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat... 2K 7,10
Bible po kapkách