středa 9. října 2013

ptáci

Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. Př 27,8
Bible po kapkách