pátek 25. října 2013

volby

Co člověk zaseje, to také sklidí. Ga 6,7

čtvrtek 24. října 2013

vlasy

Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodů nenávidí. Ž 65,9

neděle 13. října 2013

neděle

Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Ex 20,10

středa 9. října 2013

ptáci

Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. Př 27,8

pondělí 7. října 2013

zármutek

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat... 2K 7,10

úterý 1. října 2013

cesta

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Ž 119,9
Bible po kapkách