středa 25. září 2013

cesta

Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Př 12,26

pondělí 16. září 2013

děti

Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Mk 9,37

pátek 13. září 2013

kapka

Kdo zplodil krůpěje rosy? Jób 38,28

úterý 10. září 2013

daně

Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu. Mk 12,17

středa 4. září 2013

polovičatost

Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. Mk 3,25

pondělí 2. září 2013

oči

Mají oči k vidění, ale nevidí. Ez 12,2
Bible po kapkách