čtvrtek 29. srpna 2013

pohled

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Ž 131,1
Bible po kapkách