pátek 30. srpna 2013

schody

Pokojně vystup do svého domu. Hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. 1S 22,35

čtvrtek 29. srpna 2013

pohled

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Ž 131,1

středa 28. srpna 2013

zeď

Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít. Pl 3,7

úterý 27. srpna 2013

domy

A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mt 19,29

neděle 18. srpna 2013

krása


On všechno učinil krásně. Ka 3,11

čtvrtek 15. srpna 2013

král


 Lepší nuzný moudrý chlapec než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení. Ka 4,13

úterý 13. srpna 2013

snoubenci


Můj milý je můj a já jsem jeho. Pís 2,16

pátek 9. srpna 2013

smilování


Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? Mt 18,33

čtvrtek 8. srpna 2013

rostliny


Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Mt 15,13


pondělí 5. srpna 2013

žebřík


Měl sen, hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Gn 28,12

sobota 3. srpna 2013

kobylky

V zimním čase zalezou do škvír zídek, ale jak vysvitne slunce, ulétnou a nevíš, kam se poděly. Na 3,17
Bible po kapkách