čtvrtek 18. července 2013

modlitba


Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu. Jr 42,2
Bible po kapkách