pátek 12. července 2013

město


Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Př 11,11
Bible po kapkách