neděle 7. července 2013

květ


Květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. 1P 1,24
Bible po kapkách