čtvrtek 11. července 2013

boty


Stůjte..., obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Ef 6,14
Bible po kapkách