pondělí 21. srpna 2017

vzpomínky

Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. Deuteronomium 32,7

sobota 19. srpna 2017

minulost

Neohlížej se zpět... Genesis 19,7

čtvrtek 29. června 2017

jídlo

Jídla je do sytosti a ještě hodně zůstává. 2 Paralipomenon 31,10

úterý 27. června 2017

duch

Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Kazatel 3,21

pondělí 26. června 2017

výchova

Nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli. Židům 12,10

středa 21. června 2017

polibek


A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu. Efezským 5,33

čtvrtek 15. června 2017

hřích

Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího! Jan 5,14
Bible po kapkách