úterý 27. června 2017

člověk

Člověk, byť byl vážený, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou. Žalm 49,13

pondělí 26. června 2017

vnuci

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové. Přísloví 17,6

sobota 24. června 2017

jídlo

Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Římanům 14,15

pátek 23. června 2017

reklama

To svádělo lid k hříchu. 1 Královská 12,30

úterý 20. června 2017

klam

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Přísloví 31,30

středa 14. června 2017

vzpomínky

Znamenáš si na mě trpké věci, přičítáš mi nepravosti mého mládí? Jób 13,26

pondělí 12. června 2017

výchova

Nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli. Židům 12,10
Bible po kapkách