čtvrtek 21. září 2017

pravda

Cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. 2 Petrova 2,2

čtvrtek 14. září 2017

špína

kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý. Zjevení 22,11

pondělí 11. září 2017

znovuzrození

Jak se může člověk narodit znovu, když je už starý? Jan 3,4

úterý 5. září 2017

hrob

Jestliže mrtví nevstanou, pak jezme a pijme neboť zítra zemřeme. 1 Korintským 15,32

pondělí 4. září 2017

místo

Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Žalm 37,10

pátek 1. září 2017

strach

Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách. Jób 18,11

úterý 22. srpna 2017

zbraň

Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem. Izajáš 54,17
Bible po kapkách