pondělí 30. ledna 2017

stavby

Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni. Marek 13,2

neděle 29. ledna 2017

láska

Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2,4

čtvrtek 26. ledna 2017

způsobilost

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

středa 25. ledna 2017

věž

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Lukáš 14,28

neděle 22. ledna 2017

vztahy

Lepší je blízký soused než vzdálený bratr. Přísloví 27,10

pátek 20. ledna 2017

fotogenická léta

Všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Jednou tráva uschne a květ opadne. 1 Petrova 1,24

čtvrtek 19. ledna 2017

slova

Nedávejte psům, co je svaté. Matouš 7,6

úterý 17. ledna 2017

křídla

Přál bych si mít křídla - odlétl bych a našel klid! Žalm 55,7

neděle 15. ledna 2017

cesta

Se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu... 2 Timoteovi 3,13

středa 11. ledna 2017

žebrota

Její lid vzdychá a žebrá o chléb... „Pohleď, Hospodine, popatř, jak jsem zbavena cti. Pláč 1,11

úterý 10. ledna 2017

kroky

Hospodin mi dopřál mi bezpečně kráčet. Žalm 40,3

pondělí 9. ledna 2017

minulost

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Izajáš 43,18

pátek 6. ledna 2017

vztek

Hněváte-li se, nehřešte. Efezským 4,26

čtvrtek 5. ledna 2017

obchody

Dnes nebo zítra půjdeme do stoho a stoho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat... Jakub 4,13

středa 4. ledna 2017

děti

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! Lukáš 11,13

úterý 3. ledna 2017

práce

Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. 2 Tesalonickým 3,10

neděle 1. ledna 2017

čas

Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Kazatel 3,4
Google+