středa 11. ledna 2017

žebrota

Její lid vzdychá a žebrá o chléb... „Pohleď, Hospodine, popatř, jak jsem zbavena cti. Pláč 1,11
Google+