úterý 10. ledna 2017

kroky

Hospodin mi dopřál mi bezpečně kráčet. Žalm 40,3
Google+