středa 30. listopadu 2016

otázka

Pane, kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou? Matouš 25,38

úterý 29. listopadu 2016

premiant

Jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. Lukáš 13,30

pondělí 28. listopadu 2016

hlas

Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Přísloví 31,8

pátek 25. listopadu 2016

přátelství

Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. Přísloví 27,17

středa 23. listopadu 2016

přestup

Hle, já dnes odcházím cestou všeho pozemského. Jozue 23,14

úterý 22. listopadu 2016

slova

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. 1 Petrova 3,9

pondělí 21. listopadu 2016

slova

Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí schuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Matouš 5,13

sobota 19. listopadu 2016

spánek

...vždyť Bůh dává svému milému spánek. Žalm 127,2

pátek 11. listopadu 2016

oblečení

Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. Jób 40,10

středa 9. listopadu 2016

námaha

Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. 1 Korintským 9,25

pondělí 7. listopadu 2016

spravedlnost

On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

pátek 4. listopadu 2016

neklid

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Žalm 139,23

úterý 1. listopadu 2016

tunel

Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Kazatel 12,5
Google+