čtvrtek 25. června 2015

vzkříšení

...jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. Lukáš 20,36
Google+