neděle 22. ledna 2017

vztahy

Lepší je blízký soused než vzdálený bratr. Přísloví 27,10

pátek 20. ledna 2017

fotogenická léta

Všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Jednou tráva uschne a květ opadne. 1 Petrova 1,24

čtvrtek 19. ledna 2017

slova

Nedávejte psům, co je svaté. Matouš 7,6

úterý 17. ledna 2017

křídla

Přál bych si mít křídla - odlétl bych a našel klid! Žalm 55,7

neděle 15. ledna 2017

cesta

Se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu... 2 Timoteovi 3,13

středa 11. ledna 2017

žebrota

Její lid vzdychá a žebrá o chléb... „Pohleď, Hospodine, popatř, jak jsem zbavena cti. Pláč 1,11

úterý 10. ledna 2017

kroky

Hospodin mi dopřál mi bezpečně kráčet. Žalm 40,3
Google+