čtvrtek 25. srpna 2016

cizinci

Jsem na zemi jen cizincem... Žalm 119,19

středa 24. srpna 2016

stín

Nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo. Zacharjáš 14,7

pondělí 22. srpna 2016

dvě kliky

Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

sobota 20. srpna 2016

cesty

Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Přísloví 2,8

pátek 19. srpna 2016

cesta

Prchejte do bezpečí, synové Benjamínovi, utečte z Jeruzaléma. Jeremjáš 6,1

pondělí 15. srpna 2016

spěch

Kdo věří, nemusí spěchat. Izajáš 28,16

sobota 13. srpna 2016

pošetilost

To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Galatským 3,3
Google+