pátek 30. září 2016

polibek

A mé srdce potají se dalo zlákat, abych polibek svých úst jim rukou poslal. Jób 31,28

středa 28. září 2016

kroky

Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky? Izajáš 3,12

pondělí 26. září 2016

tělo

Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!" 1 Korintským 12,21

pátek 23. září 2016

láska

Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. Juda 1,2

čtvrtek 22. září 2016

rozhodnost

Jen buď rozhodný a velmi udatný. Jozue 1,7

úterý 20. září 2016

vykoupení

Zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

neděle 18. září 2016

útěk

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7
Google+