pátek 9. prosince 2016

zákon

Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Galatským 3,24

čtvrtek 8. prosince 2016

věž

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 1 Korinstkým 10,12

úterý 6. prosince 2016

dech

Všechna síla mě opustila a nemohu se ani nadechnout. Daniel 10,17

pondělí 5. prosince 2016

život

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22,6

pátek 2. prosince 2016

přísloví

Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Přísloví 24,33

středa 30. listopadu 2016

otázka

Pane, kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou? Matouš 25,38

úterý 29. listopadu 2016

premiant

Jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. Lukáš 13,30
Google+